AVIZInformaţii GeneraleNoutăţiConducereaSeminare Științifice de ProfilDoctoratPublicatiiProiecteProiecte internaţionale în derulareManifestariConferinţa a IX-a Internaţională a ZoologilorEvenimenteConcursuri

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe biologiceSe anunţă susţinerea tezei de doctor în științe biologiceLansarea cărții Roșii a Republicii Moldova, ediția III.AVIZ - 15 decembrieAVIZ - 27 noiembrie 2015Anunt privind procurarea echipamentului de laborator
AVIZ
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Grupul de Paleozoologie
Grupul de Paleozoologie


Entomologie și Apicultura.
Entomologie și Apicultura.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ornitologie
Ornitologie


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


VIZITATORI
VIZITATORI


Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe biologice

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe biologice
Pretendent – Olesea GLIGA
Conducător ştiinţific – Ion TODERAȘ, doctor habilitat, profesor universitar, academician
Consiliul ştiinţific specializat D 06 166.01-02 din cadrul Institutului de Zoologie al AȘM
1. UNGUREANU Laurenţia dr. hab. în biol., prof. cerc. (Institutul de Zoologie al AŞM), 166.01. Ecologie; (preşedinte)
2. CALESTRU Livia, dr. în biol., conf. cerc. (Institutul de Zoologie al AŞM), specialitatea 165.04. Entomologie (secretar ştiinţific);
3. RUDIC Valeriu, dr. hab. în biol., prof. univ., academician (Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al AŞM), 163.04. Microbiologie;
4. DERJANSCHI Valeriu, dr. hab. în biol., prof. cerc. (Institutul de Zoologie al AŞM), specialitatea 165.04. Entomologie;
5. BULIMAGA CONSTANTIN, dr. hab. în biol., conf. cerc. (Institutul de Ecologie și Geografie al AŞM), specialitatea 166.01. Ecologie.

Referenţi oficiali:
1. EREMIA Nicolae, dr. hab. în şt. agr., prof. univ. (Universitatea Agrară de Stat din Moldova), specialitatea 421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere.
2. TĂRÎŢĂ Anatol, dr. în biol., conf. cerc. (Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM), specialitatea 166.01. Ecologie.

Tema tezei: APIMONITORINGUL CALITĂȚII MEDIULUI AMBIANT ÎN ZONA DE CENTRU A REPUBLICII MOLDOVA.

Specialitatea - 166.01. Ecologie
Data - 12 mai 2016
Ora - 14oo
Local: str. Academiei 1, MD 2028, Institutul de Zoologie al AȘM, sala 352.
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:
1. Gliga O. Biomonitorizarea mediului prin intermediul Apis Mellifera L. În: Intellectus, Nr. 2/2013. ISSN 1810-7079. p. 86-90.
2. Gliga O. Conţinutul reziduurilor de pesticide organoclorurate în componentele mediului ambiant. În: Intellectus Nr. 2/2015. ISSN 1810-7079, p.103-112
3. Gliga O. Cebotari V., Buzu I. Conţinutul metalelor grele în miere şi propolis. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Nr.3(327), 2015. ISSN 1857-064X, p. 98-110.
4. Gliga O. Conţinutul metalelor grele în componentele mediului din zona de centru a Republicii Moldova. În: Studia Universitates Moldaviae. Seria Ştiinţe reale şi ale naturii Nr. 6(86), 2015. ISSN 1814-3237. p. 58-67.
5. Gliga. O. Apis mellifera and their products bioindicators of environment. In: Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity. International Conference of Zoologist. Chisinau: Institute of Zoology, 2011. p. 115-117.
6. Gliga O. Some aspects of propolis contamination. In the: Actulal problems of protection of sustainable use of the animal world diversity. VIII-th International conference of Zoologists. 10-12 October 2013. p. 96-97.
7. Gliga O. The content of heavy metals in the bees body depending on location area of hives. In: Scientific International Symposium. „Soil and food, resources for healthy living” 22-24 October 2015, Iasi, Romania. ISSN-L 1454-7368, p. 100-106.
8. Gliga O., Cebotari V., Buzu I. Corelation between the content of heavy metals (Pb, Cd, Cu) in the bee products and the bees body. In: Scientific International Symposium. „Soil and food, resources for healthy living” 22-24 October 2015, Iasi, Romania. ISSN-L 1454-7368, p. 126-132.

Rezumatul tezei:

1. Problematica abordată în teză constă în dezvoltarea biomonitoringului calităţii mediului ambiant în Republica Moldova prin intermediul Apis mellifera L. şi a produselor ei, ceea ce a condus la elaborarea unui procedeu de evaluare/estimare a nivelului de poluare a mediului ambiant, fapt ce a permis la sporirea obiectivităţii evaluării şi accesibilităţii largi de utilizare (a acestui procedeu) de către persoanele interesate (apicultori, agricultori, ecologişti, asociaţii turistice etc).

2. Conţinutul de bază al tezei:
Materialele tezei sunt expuse pe 115 pagini de text de bază şi cuprinde adnotări, introducerea, sinteza bibliografică, materialele şi metodele de cercetare, rezultatele cercetărilor expuse în 2 capitole, concluziile generale, recomandări practice și anexe. Bibliografia include 219 surse, declaraţia privind asumarea răspunderii şi CV-ul autorului. Conţinutul tezei este completat cu 39 tabele şi 12 figuri. Rezultatele obținute sunt reflectate în 8 publicații științifice.

3. Principalele rezultate obţinute:
Au fost efectuate cercetări științifice complexe de monitorizare a calității mediului prin intermediul Apis mellifera și al produselor ei (polen, miere, propolis) privind conținutul și distribuirea unor MG (Pb, Cd, Cu) și pesticide (organoclorurate, organofosforice, piretroide) în componentele mediului (sol, apă, flori) și componentele apicole (corp albine, polen, miere, propolis) în funcție de site („forestier”, „agricol”, „transport auto”, „industrial”) cu diferit impact antropic.
A fost determinată corelația între conținutul metalelor grele în produsele apicole și conținutul acestora în corpul albinelor melifere în situri cu diferit impact antropic.
Sunt expuse rezultatele privind influența metalelor grele cercetate asupra viabilității și productivității familiilor de albine, prin determinarea corelațiilor conținutului de Pb, Cd și Cu în corpul albinelor, produse apicole și indicii de vitalitate (viabilitatea puietului, rezistența la boli) și productivitatea familiilor de albine.
A fost elucidată relația între concentrația de MG (Pb, Cd, Cu) în componentele mediului și concentrația acestora în corpul albinelor și produsele lor, în urma cărei s-a constatat faptul că odată cu creșterea conținutului de Pb, Cd și Cu în componentele mediului crește semnificativ concentrația lor în întreg sistemul (albine, polen, miere și propolis).