AVIZInformaţii GeneraleNoutăţiConducereaSeminare Științifice de ProfilDoctoratPublicatiiProiecteProiecte internaţionale în derulareManifestariConferinţa a IX-a Internaţională a ZoologilorEvenimenteConcursuri

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe biologiceSe anunţă susţinerea tezei de doctor în științe biologiceSe anunţă susţinerea tezei de doctor în științe biologiceLansarea cărții Roșii a Republicii Moldova, ediția III.AVIZ - 15 decembrieAVIZ - 27 noiembrie 2015
AVIZ
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Grupul de Paleozoologie
Grupul de Paleozoologie


Entomologie și Apicultura.
Entomologie și Apicultura.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ornitologie
Ornitologie


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


VIZITATORI
VIZITATORI


Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe biologice

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe biologice
Pretendent – Ho Anh Tuan
Conducător științific: BULAT Dumitru – doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
Consultant științific: UNGUREANU Laurenția – doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător
Consiliul ştiinţific specializat D 06 165.03-01 din cadrul Institutului de Zoologie al AȘM
1. TODERAȘ Ion, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician (Institutul de Zoologie al AŞM), 165.03 - Ihtiologie, 165.02 - Zoologie (preşedinte) ;
2. RUSU Vadim, secretar științific, doctor în științe biologice, conferențiar universitar (Universitatea de Stat din Moldova), specialitatea 165.02 - Zoologie (secretar ştiinţific);
3. USATÎI Marin, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar (Institutul de Zoologie al AŞM), specialitatea 165.03. Ihtiologie;
4. ZUBCOV Elena, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător (Institutul de Zoologie al AŞM), specialitatea 165.03. Ihtiologie;
5. PURCIC Veaceslav, doctor în științe biologice, conferențiar universitar (Universitatea de Stat din Moldova), specialitatea 165.02 - Zoologie.

Referenţi oficiali:

1. COZARI Tudor, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar (Universitatea de Stat din Tiraspol), specialitatea 165.02. Zoologie;
2. CREPIS Oleg, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător (Institutul de Zoologie al AȘM), specialitatea 165.03. Ihtiologie.


Tema tezei: IHTIOFAUNA BAZINULUI FLUVIULUI GIANH DIN VIETNAM
Specialitatea - 165.03. Ihtiologie
Data - 14 iunie 2016
Ora - 14oo
Local: str. Academiei 1, MD 2028, Institutul de Zoologie al AȘM, sala 352.
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:
1. Ho Anh Tuan, Nguyen Van Giang, Mai Thi Thanh Phuong, Hoang Xuan Quang. Morphological features supplement of species on genus - Hemiculter Bleeker, 1859 in Northern centra Vietnam. Journal of Science. Natural Science. Vinh University. 2009. Vol. 38. No. 4A. p. 64 – 73. ISSN: 1859 – 2228.
2. Ho Anh Tuan, Hoang Ngoc Thao, Ngo Xuan Quang. Schistura kottelati, a new species of loach from Phong Nha - Ke Bang National Park, central Vietnam (Teleostei: Nemacheilidae). Ichthyol. Explor. Freshwat. ISSN: 0936 - 9902 (Publishing).
3. Ho Anh Tuan. Characteristics of identified morphology of genus Schistura McClelland, 1838 in the Gianh river basin from Vietnam. Bulletin of Academy of Sciences of Moldova. Life sciences. 2015. No. 3. Vol. 327. p. 126 - 134. ISSN: 1857 – 0011.
4. Ho Anh Tuan, Dumitru BULAT, Marin USTÎI. Morphological characteristics for classification of family Platycephalidae in Gianh river in the North central part of Vietnam. Studia Universitatis Moldaviae. Real and Nature Sciences. Moldova state University. 2014. Vol. 76. No. 6. p. 45 – 49. ISSN: 1814 – 3237.
5. Ho Anh Tuan, Ngo Xuan Quang, Laurenția UNGUREANU, Dumitru BULAT. Morphological characteristics for classification of genus Macropodus Lacepede, 1801 in Gianh River in the north Central part of Vietnam. Studia Universitatis Moldaviae. Real and Nature Sciences. Moldova state University. 2015. Vol. 81. No. 1. p. 132 – 137. ISSN: 1814 – 3237.
6. Ho Anh Tuan, Ngo Xuan Quang, Laurenția UNGUREANU, Dumitru BULAT. Fish fauna in Ganh river basin Quang Binh province, North centre Vietnam. Studia Universitatis Moldaviae. Real and Nature Sciences. Moldova state University. 2015. Vol. 81. No. 1. p. 138 – 147. ISSN: 1814 – 3237.
7. Nguyen Thai Tu, Ho Anh Tuan. Phong Nha - Ke Bang is of one genesis center of cyprinini. Problems of basic research in life sciences. Proceedings the 2nd National conference in life sciences Hue July 25 – 26. 2003. Science and Technics publishing house Ha Noi. 2003. p. 1129 - 1133.
8. Nguyen Thai Tu, Ho Anh Tuan. Conservation of unique and valuable fish diversity in Phong Nha - Ke Bang limestone mountains. Science workshop proceedings Dong Hoi. Patrimonio Mundial. World heritage patrimoine mondial. Department of Science and Technology in Quang Binh province. July 2008. p. 16 – 28.
9. Ho Anh Tuan, Ludmila Victorovna Cepurnova, Nguyen Thi My Yen, Hoang Xuan Quang, Hoang Ngoc Thao. Morphological characteristics for classification of genus Garra Hamilton, 1822 in the north central part of Vietnam. Proeedings of the 5th National Scientific Conference on Ecology and Biological Resources Hanoi 18 October 2013. Agri. Publ. House, Ha Noi. 2013. p. 329 – 338. ISSN: 978-604-60–0730-2.

Rezumatul tezei:

1. Problema ştiinţifică importantă soluționată în teză constă în actualizarea diversităţii ihtiofaunei şi a particularităţilor de repartiţiei a speciilor de peşti în bazinului fluviului Gianh, ceea ce a condus la elaborarea recomandărilor ştiinţifico-practice, în vederea conservării şi utilizării raţionale a fondului piscicol.

2. Conţinutul de bază al tezei:
Materialele tezei sunt expuse pe 150 pagini de text de bază şi cuprinde adnotări, introducerea, sinteza bibliografică, materialele şi metodele de cercetare, rezultatele cercetărilor expuse în 2 capitole, concluziile generale, recomandări practice și anexe. Bibliografia include 326 surse, declaraţia privind asumarea răspunderii şi CV-ul autorului. Conţinutul tezei este completat cu 20 figuri, 7 tabele, 3 anexe (21 pagini, 193 figuri). Rezultatele obținute sunt reflectate în 15 publicații științifice.

3. Principalele rezultate obţinute:
A fost actualizată informaţia ştiinţifică cu privire la diversitatea ihtiofaunei din bazinul fluviului Gianh, inclusiv Parcului Naţional Phong Nha - Ke Bang.
Au fost identificate şi descrise 3 specii de peşti noi pentru ştiinţă. Au fost analizate caracterele metrice şi meristice ale speciilor capturate.
Informaţia cu privire la speciile de peşti a fost sistematizată conform particularităţilor de repartiţie spaţială, valorii economice, originii şi statutului de raritate desemnat de Lista Roşie naţională şi internaţională (IUCN).
Au fost elaborate recomandări privind protecţia şi valorificarea durabilă a fondului piscicol din bazinul fluviului Gianh.
Rezultatele obţinute la tema tezei au fost implementate în cadrul instituţiilor de profil din Vietnam: Societatea Vânătorilor şi Pescarilor, Departamentul Protecţia Pădurilor, Departamentul Stiinţă şi Tehnologie, iar în procesul didactic la Universitatea Vinh din Vietnam şi Universitatea de Stat din Moldova.